МИГ–Берковица и Годеч --- АНКЕТА – ВЪПРОСНИК

     Уважаеми дами и господа от територията на Берковица и Годеч, В рамките на Стратегията за ВОМР, МИГ–Берковица и Годеч извършва проучване и анализ на следните теми:
1)„Кръговата икономика – възможност за създаване на нови бизнеси или насърчаване на ресурсната ефективност“;
2) „Дигитализацията – възможност или препятствие“. 
     Във връзка с това, МИГ провежда проучване сред заинтересованите страни на територията на МИГ чрез анкета-въпросник. Данните от анкетата ще бъдат систематизирани и обобщени и ще бъдат използвани при изготвянето на анализите. Молим да се включите в проучването, тъй като Вашето мнение и идеи са важни за нас! Въпросите от анкетата са достъпни на следните адреси:

1. „Кръговата икономика - възможност за създаване на нови бизнеси или насърчаване на ресурсната ефективност   на територията на МИГ - Берковица и Годеч“

2. „Дигитализацията – възможност или препятствие“


Сдружение "МИГ -Берковица и Годеч"
град Берковица, ул."д-р Иван Панов" № 1
тел.0884 415 261

=====================================================