Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява стартирането на приема на проектни предложение по мярка 19.2-4.1 - ТРЕТИ ПЕРИОД

     Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
Период на прием:
ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 15.09.2022 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 31.10.2022 г.

     Обявата е изготвена на основание решение на УС на МИГ – Берковица и Годеч по Протокол № 139/12.09.2022 г., за откриване на процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“ във връзка с чл. 62, т.4 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. на МЗХГ.

Вижте обявата ТУК:
===================================