Карти на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023г. за землищата на община Годеч

      Приложено Ви изпращам заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022/2023г. за землищата на община Годеч, който на основания чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ се публикуват на интернет страницата на общината.
Линк към страницата на ОД“Земеделие“ София област  -- ВИЖТЕ ТУК:

Павлина Шишова
Главен юрисконсулт
---------------------------или вижте ----------------------
Документи за съответните землища в община Годеч:
за землището на с.Шума        
за землището на с.Туден      
за землището на с.Станинци      
за землището на с.Смолча         
за землището на с.Ропот            
за землището на с.Разбоище    
за землището на с.Равна          
за землището на с.Мургаш       
за землището на с.Лопушня       
за землището на с.Комщица       
за землището на с.Каленовци      
за землището на с.Губеш           
за землището на с.Голеш       
за землището на град Годеч     
за землището на с.Гинци         
за землището на с.Върбница      
за землището на с.Връдловци      
за землището на с.Бърля       
за землището на с.Букоровци      
за землището на с.Бракьовци

====================================================================