График за провеждане на заседанията на комисията по чл.37ж от ЗСПЗЗ за общините в Софийска област -- ОД"Земеделие" София област