Заповед РД-01-045 / 18.01.2023 -- относно временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област срещу разпространението на грип, считано от 20.01.2023г.

Заповед РД-01-045 / 18.01.2023

      На основание чл. 63а, ал.  2 от Закона за здравето, във връзка с чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с рязко увеличаване на заболяемостта от ОРЗ и грип на територията на Софийска област, достигнала епидемични стойности, предвид осигуряване здравето на населението в Софийска област и след съгласуване на временните противоепидемични мерки с доц. д-р Ангел Кунчев -  Главен държавен здравен инспектор на Република България, както и след Решение от 18.01.2023г. на Областния кризисен щаб за борба с грип и ОРЗ за обявяване на грипна епидемия,

НАРЕЖДАМ:

   I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област срещу разпространението на грип, считано от 20.01.2023г. до 27.01.2023г. включително, както следва:

1. Преустановяват се плановите консултации на здрави бременни жени и детските консултации.
2. Преустановяват се всички профилактични прегледи, задължителни имунизации и реимунизации в амбулатории за първична извънболнична помощ.
3. В детските градини и ясли да се провежда стриктен ежедневен филтър, като откритите болни деца се връщат по домовете. Да не се допускат до работа заболели лица от персонала на детските заведения. Да се осъществява двукратна дезинфекция на повърхности, детски играчки и други. Да се извършва често проветряване на помещенията.
4. Преустановяване провеждането на извънкласни занимания и организирани дейности с ученици, включващи посещения на музеи, изложби, природни обекти и други мероприятия с културна, спортна, опознавателна и възпитателна цел, планирани екскурзии, зелени училища, туристически пътувания и др. за периода от 23.01.2023 г. до 27.01.2023 г., включително.
5. Преустановяват се учебните занятия в училищата в присъствена форма на територията на Софийска област за периода от 23.01.2023 г. до 27.01.2023 г., включително.
6. Преустановяват се свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Допускат се само изключения при терминално болни.
7. Всички лица, когато се намират в лечебни и здравни заведения, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба.
... ... ...    ... .... ...

Вижте Заповед РД-01-045 -- ТУК:
=====================================