ОБЯВА за прием на проекти - във връзка със стартирането на приема на проектни предложение по мярка 19.2-7.2 от стратегията за ВОМР на МИГ - Берковица и Годеч -- 06032023

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в ТРИ периода на прием:
ПЪРВИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 06.03.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 08.05.2023 г.
ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 03.07.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 31.08.2023 г.
ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 16.10.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 16.11.2023 г.

Вижте Обявата ТУК:

===========================================