Покана за начална пресконференция по проект „Грижа в дома в община Годеч“ -- 15032023

      Уважаеми госпожи и господа,

       Във връзка с изпълнението на Проект BG05SFPR002-2.001-0178 „Грижа в дома в Община Годеч“, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейския социален фонд плюс, чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, Ви каним да присъствате на начална пресконференция, която ще се проведе на 16.03.2023 г. от 11 часа в заседателната зала на Общинска администрация Годеч.

Вижте Поканата --ТУК:
================================