МИГ Берковица и Годеч - обява за прием на проекти - стартира приема на проектни предложение по мярка 19.2-4.1 от стратегията за ВОМР - 03042023

    Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

Вижте обявата за прием на проекти -- ТУК:

===============================================