Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - Софийска област -- относно масивите за ползване на земеделските земи на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2023/2024 година

     Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Софийска област, за определяне на споразуменията на масивите за ползване на земеделските земи в землищата на община Годеч, изготвени на основание чл. 37в, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за стопанската 2023/2024 година

Изтеглете заповедите ТУК:

==================================