Заповеди на Директора на областната дирекция "Земеделие" Софийска област

За определяне на комисии по чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на община Годеч, за календарната 2024 година.   

--  ВИЖТЕ ТУК --

===================================================