Заповеди на Директора на областната дирекция "Земеделие" Софийска област, за определяне на комисии по чл. 37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ, за календарната 2024 година.

      Заповеди на Директора на областната дирекция "Земеделие" Софийска област

За определяне на комисии по чл. 37ж, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, относно създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на община Годеч, за календарната 2024 година.   

--  ВИЖТЕ ТУК --

===================================================