Заповед № ПО-09-193 от 10.01.2024г. на Директора на "Областна дирекция Земеделие" Софийска област - добавяне към масивите за ползване на имоти с НТП - полски пътища - 15012024

        Заповед № ПО-09-193 от 10.01.2024г. на Директора на "Областна дирекция Земеделие" Софийска област - добавяне към масивите за ползване на имоти по чл. 37в, ал.3, т.2с от ЗСПЗЗ - полски пътища --- 15012024

Вижте Заповед № ПО-09-193 -- ТУК:

=============================================================