Публично обявяване на съобщение по чл.62а ал.1 от Закона за водите, на басейнова дирекция "Дунавски район" -- 18042024

Съобщение по чл.62а ал.1 от Закона за водите

относно тръбен кладенец --- "ТК1/94 - СТАНЯНЦИ" 

дата на публикуване: 18.04.2024 година
Вижте
 съобщението ТУК:

===================================