Обява на Териториалния областен офис на Националната служба за съвети в земеделието 19042024

    През 2024 година предстои прием по инвестиционни интервенции
от "Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони" за периода 2023 - 2027 година.

Вижте обявата ТУК:

==============================