ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения

Заповед №256 -- Вижте ТУК:

------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А
СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

    Oрганизира обществени обсъждания-дискусия за представяне и обсъждане на разработвания модел за гражданско участие в рамките на изпълнение на дейност 2: „Изготвяне на модел за гражданското участие в политиката за развитие на туризма в община Берковица и община Годеч с изведени конкретни препоръки“ по проект № BG05SFOP001-2.009-0131 „Повишаване гражданското участие в процесите на формулиране, управление и монит   оринг на местната политика за развитие на туризма на територията на Община Берковица и Годеч“ по ОП „Добро управление“.
Тема на срещите: Обсъждане на разработения модел за гражданско участие
Обществените обсъждания-дискусии ще се проведат:
 в гр. Берковица:
дата: 19.08.2019 г., час 10:00 часа; място: детски център „Камбанка“, пл. „Йордан Радичков“ № 1;

 в гр. Годеч:
дата: 20.08.2019 г., час: 11:00 часа, място: Заседателна зала на Община Годеч, ет. 2, пл. Свобода № 1.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!
===============================================================

Решение 756 от 03.06.2019 г. на АССО - Вижте ТУК:

========================================

Информация за Африканската чума по свинете (АЧС), мерки за защита и забрани, при установено огнище на зараза:

Вижте ТУК:  и  ТУК:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с провеждането на информационна кампания по отношение на заболяването африканска чума по свинете, Министерство на земеделието, храните и горите подготви специален клип с информация за заболяването.
Информационният клип може да бъде свален от следния линк: https://we.tl/t-Db0Ec9I3BJ

Министерство на земеделието, храните и горите
бул. “Христо Ботев” №55
гр. София,1040
тел: +359 2 985 11 401

=================================================

На вниманието на лицата, извършващи дейност в места за настаняване.

Към настоящия момент функционира Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), разработена и внедрена от Министерството на туризма. Поетапно в нея се включват със свои профили и подават данни лицата, извършващи дейност в местата за настаняване.
         Крайният срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност в обекта (ЛИДО, хотелиер) в ЕСТИ е 30 септември 2019 година.  Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма.

Информация за включване в механизма лична помощ

Вижте ТУК:

=======================================

Подкатегории