ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения

З А П О В Е Д  № 115
гр. Годеч, 10.04.2020 г.
за изменение на Заповед № 85 от 14.03.2020 г., допълнена със Заповед № 93 от 18.03.2020 г., изменена със Заповед № 95 от 19.03.2020 г., изменена със Заповед № 106 от 26.03.2020 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, във връзка със Заповед № РД-01-195/10.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването,
НАРЕЖДАМ:
І.   Изменям моя Заповед № 85 от 14.03.2020 г., допълнена със Заповед № 93 от 18.03.2020 г., изменена със Заповед № 95 от 19.03.2020 г., изменена със Заповед № 106 от 26.03.2020 г. като удължавам срока по т. II на въведените противоепидемични мерки на територията на община Годеч до 13.05.2020 г.
II.  Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й пред сградата на общинската администрация.
     Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч и на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ     /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Заповед № ОА-78 /09.04.2020г, на областия управител на Софийска област -- пожароопасен сезон 01.04.2020.до 31.11.2020 г.

Вижте ТУК:

====================================

Удължава се срокът на въведените противоепидемични мерки до 13.05.2020 година

Вижте ТУК:

=============================================

     Всички граждани, когато се намират в закрити или на открити обществени места (в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др.), са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал и др.).

Вижте ТУК:

=========================================

План за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска Чума по Свинете в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ през 2020 година

Вижте ТУК:

=============================================================

О Б Щ И Н А     Г О Д Е Ч
__________________________________________________________________
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg


З А П О В Е Д  № 106
гр. Годеч, 26.03.2020 г.
за изменение на Заповед № 85 от 14.03.2020 г., допълнена със Заповед № 93 от 18.03.2020 г., изменена със Заповед № 95 от 19.03.2020 г.

       На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, във връзка със Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването
НАРЕЖДАМ:
І.      Изменям моя Заповед № 85 от 14.03.2020 г., допълнена със Заповед № 93 от 18.03.2020 г., изменена със Заповед № 95 от 19.03.2020 г., като удължавам срока по т. II на въведените противоепидемични мерки на територията на община Годеч до 12.04.2020 г. включително.
II.    Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й пред сградата на общинската администрация.
      Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч и на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч. 

                        РАДОСЛАВ АСЕНОВ  /П/
                       КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
================================================================

Подкатегории