ЗАПОВЕД  № 75
гр. Годеч, 10.03.2020 година

    На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, във връзка с препоръка на националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р – 37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България и проведено извънредно заседание на Министерски съвет на РБ на 08.03.2020 г., Заповед №РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Заповед № ОА-62/09.03.2020 г. на Областния управител на Софийска област и моя Заповед № 74/ 10.03.2020 г. за сформиране на общински щаб на Община Годеч за координация и предприемане на мерки за предотвратяване на разпространението на коронавирус  / COVID 19/.
Н А Р Е Ж Д А М:
 На територията на община Годеч:
1. Да бъдат преустановени посещенията на културни мероприятия.
2. Провеждането на планираните спортни мероприятия да се извършва без публика.
3. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца.
4. Препоръчително е ограничаване на частните мероприятия с масов характер на открито и на закрито.
.............................
Вижте пълния текст ТУК:

=====================================