Във връзка с писмо №16-00-4/10,03,2020 г. на Министерство на здравеопазването на Република България за въвеждане на дезинфекционни мероприятия на територията на страната или отделен регион.
    Във връзка с писмо №03-12-82/11,03,2020 г. на Регионална здравна инспекция - Софийска област.

Алгоритъм за дезинфекционни мероприятия
ВИЖТЕ ТУК:

===================================================