ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
_________________________________________________________
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д  № 86
гр. Годеч,  16.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, във връзка с променена заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването поради усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в Република България и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб
НАРЕЖДАМ:
I. Да се преустанови дейността на спортния комплекс, намиращ се в гр. Годеч, община Годеч, УПИ I-за спорт, кв. 134, ул. „Спортист” №1, считано от датата на издаване на настоящата Заповед до второ нареждане.
II. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на населението на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация и пред сградата на спортния комплекс.
III. Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч.       

                               РАДОСЛАВ АСЕНОВ        /П/
                           КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ