ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

 О Б Щ И Н А     Г О Д Е Ч
__________________________________________________________
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д  № 89
гр. Годеч, 17.03.2020 г.

     На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 63, ал.4 от Закона за здравето, във връзка с променена заповед №РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването поради  усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в Република България и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб,
 НАРЕЖДАМ:
І.   Персоналът на „Домашен социален патронаж” да засили противоепидемичните мерки в работните помещения, като спазва засилена лична хигиена, редовно извършва дезинфекция на всички помещения, редовно извършва проветряване на помещенията.
ІІ.    Да не се допускат външни лица в помещенията на „Домашен социален патронаж”.
III.  При извършване на доставка до адресите на потребителите, разносвачите на храна задължително да използват предпазни средства (ръкавици и предпазни маски).
 IV.  Раздаването на храна на потребителите от услугата „Топъл обяд” да се извършва при засилени противоепидемични мерки по определен график, който не допуска струпването на хора при получаването на храната.
V.    За храната да не се използват лични съдове на потребителите, а същата да се раздава в съдове за еднократна употреба.
VI.   Заповедта да бъде сведена до знанието на служителите за изпълнение.
 VII.  Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на г-жа Надя Тодорова – директор на дирекция СДОКМДТ.
VIII.  Настоящата Заповед да се сведе до знанието на населението чрез публикуването й на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й на информационното табло пред сградата на общинската администрация и пред помещенията на „Домашен социален патронаж”.

                 РАДОСЛАВ АСЕНОВ   /П/
                 КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ