Превантивни мерки в учебни заведения

Информация за превантивни мерки

Правила за предпазване на околните

Как може да защитите себе си и другите от инфекция?

=========================================