С писмо от 20.03.2020 г. превозвача, изпълняващ курсовете по маршрута София-Годеч „Борекс транс” АД, уведомява Община Годеч, че с цел ограничаване на разпространението на COVID-19, считано от 20.03.2020 г. преустановява изпълнението на курсовете по маршрута София-Годеч, с готовност за възстановяване при нормализиране на създалата се обстановка”

==================================================================