тел.    0 8 9 3    0 2 1   0  1 0    

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И  Е

ОБЩИНА ГОДЕЧ открива гореща телефонна линия за подаване на сигнали, относно:

-    Нуждаещи се възрастни хора без близки, попадащи извън обхвата на ползвателите на услуги „Домашен социален патронаж” и „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”.

-   Лица, които не спазват въведените противоепидемични мерки със Заповеди на Министъра на здравеопазването, Кмета на Община Годеч както и предписанията на РЗИ и други институции.

тел.     0 8 9 3    0 2 1   0  1 0   

ОТ РЪКОВОДСТВОТО
============================================================