Заповед РД-01-143/20.03.2020 на Министъра на здравеопазването, за въвеждане на нови противоепидемични мерки на териториятя на Република България, считано от 00,00 часа на 21.03.2020 година.

ВИЖТЕ ТУК:

===========================================