О Б Щ И Н А     Г О  Д Е Ч
__________________________________________________________________
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg
З А П О В Е Д  № 99
гр. Годеч, 20.03.2020 г.

         На основание чл.44, ал.1, т.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал.1 от Закона за здравето, във връзка със заповед № РД-01-143/20.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и  усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в Република България и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение,
 НАРЕЖДАМ:
 I.    Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Годеч, считано от 00.00 часа на 21.03.2020 г.:
          1. Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.
           2. Забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките на територията на община Годеч, във времето от 8.30 до 10.30 часа всеки ден.
 II.   Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация, кметствата по селата и други публични места.
 III.  Мерките са в сила до изричната им отмяна.
         Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч и на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.

                       РАДОСЛАВ АСЕНОВ   /П/
                      КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
===================================================================

.