С Ъ О Б Щ Е Н И Е !

           Уважаеми съграждани,
това е бланката на декларация, която трябва да попълните при пътуване по неотложни причини. В точка 1 от декларацията изписвате адреса, на който реално живеете (ако е различен от постоянния или настоящия ви адрес).
При попълнена такава декларация не ви е необходимо удостоверение за постоянен или настоящ адрес.
ДЕКЛАРАЦИЯ - изтеглете от ТУК:

       При невъзможност да използвате приложената декларация, бланка от нея може да получите от дежурните по общински съвет за сигурност, в сградата на общинска администрация.

Телефон на дежурния - 0888 803603;     07292 2264
=========================================