Заповед РД-01-236 на Министъра на здравеопазването - относно удължаване на срока за задължително ползване на маски на обществени места

     Заповед РД-01-236/24.04.2020г.  на Министъра на здравеопазването, за удължаване на срока за задължително ползване на защитни маски за лице на обществени места, до 13.05.2020г. , включително.

Вижте ТУК:

===================================================