На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка ...

Заповед № РД-01-743 от 31.08.2021 г.  --  Вижте ТУК

Заповед № РД-01-745 от 31.08.2021 г.  -- Вижте ТУК: 

====================================================