Образование

Учебни заведения

Годеч има свое училище от 1848 година. Тук даскал Младен превръща бащината си воденица в първи духовен център за светско образование.

Преди е имало училища във всяко село. Сега в общината има само две учебни заведения в град Годеч.

Начално училище „Христо Ботев”

Начално училище „Христо Ботев” е единственото самостоятелно начално училище, определено като средищно учебно заведение за учениците от I до IVклас на територията на Община Годеч. Училището се помещава в най-оригиналната в архитектурно отношение сграда в гарада, построена през 1931 година.{phocagallery view=category|categoryid=2|imageid=9}

НУ „Христо Ботев” е наследник на първото училище в Годеч, създадено в епохата на Възраждането през 1848 година в новопостроената Каралеина воденица, сгушена в зеленината недалеч от извора на река Нишава. През 2008 година се навършиха 160 години от създаването на Първото училище в града ни.
През последните учебни годени, въпреки демографския срив в прираста на населението в общината, броят на учениците, които се обучават в училището е 180.

 

В СОУ "Проф. д-р Асен Златаров" учат 350 ученици от V до XII клас.

В град Годеч се намира и помощно училище "Васил Левски" с общежитие за деца с недъзи, което се издържа от Министерството на труда и социалните грижи. В него учат и живеят около 70 деца до VII клас от Софийска област.

Детски заведения

В град Годеч има обединено детско заведение "Юрий Гагарин" с два филиала - база 1 и база 2. Децата са около 150 на брой, разпределени в 8 групи на възраст от 10 месеца до 6 години, и са на целодневен режим. В ОДЗ работят 15 учители и 18 души помощен персонал.

Поддържането на сградите и добрите условия за работа се дължат на многобройните спонсори: П.И.К. Ко ООД - София, НСГП МФ, ГКПП Калотина, АЧП , ГКПП “Пътни такси и разрешителни” - Калотина, Лютеранска църква - България, “Благо Джиев” - Костинброд, “Нива” АД - Костинброд, Еврейски културен дом, “Снайт” ЕООД - с. Гинци, ПИКОВИТ - Костинброд, “Пътно поддържане” ЕООД - Годеч, “Мина Станянци”.