Изпълнители

Екип за изпълнение и управление на проекта
Строител е ДЗЗД ,,Спорт за Годеч 2013“- гр. София с участници - ,,Билдинженеринг В.В.Р.“ ООД , „Хидрострой” – гр. Перник и „Лоримар 13” ООД - гр. София.
Проектант и авторски надзор: „Архитектпроект” ЕООД - гр. София
Строителен надзор: „Глоса” ЕООД
Управление и мониторинг: „Европартнерс консулт” ООД - гр.София
Заявление за кандидатстване и направа на процедури за избор на изпълнители на отделните дейности: „Еконсулт-11” ЕООД - гр. София
Осигуряване на публичност и информация: „Агенция Про Уей” ЕООД