Общината се обслужва от автомобилен транспорт. Всички населени места са свързани с пътища. Дължината на транспортната мрежа е 148 км, като най-високото ниво на транспортното обслужване се осъществява от второкласния път Годеч - София. Най-близкото летище е в София.

        СПРАВКА - за предоставените средства за компенсиране на превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, за 2020 година на превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, за 2020 година
 

 

Вторник, 09 Февруару 2016 10:16

Общо маршрутно разписание за всички линии по договор между Община Годеч и ЕТ „ДИАС – Иво Сотиров”

 

Маршрутно разписание по автобусна линия Годеч – София

Час на тръгване от   АГ Годеч Час на тръгване от   София – АГ „Север”
05:45 само през   делнични дни 07:00 делнични дни   (07:30 събота и неделя)
06:30 10:00
08:15 12:00
10:00 14:00
14:00 17:00
17:00 18:30
18:10 19:30

 

Маршрутно разписание по автобусна линия Годеч – Гинци

Час на тръгване от АГ Годеч Час на тръгване от село Гинци
06:00 само в сряда 06:40 само в сряда
13:40 само в сряда 14:45 само в сряда

 

Маршрутно разписание по автобусна линия Годеч – Бърля

Час на тръгване от АГ Годеч Час на тръгване от село Бърля
06:00 всеки делник 06:30 всеки делник
13:00 само в неделя   (от ноември до март) 13:30 само в неделя   (от ноември до март)
15:00   понеделник-събота 15:30 от   понеделник-събота
16:50 само в неделя   (от април до септември) 17:20 само в неделя   (от април до септември)
18:00 само в петък 18:30 само в петък

 

Маршрутно разписание по автобусна линия Годеч – Равна

Час на тръгване от АГ Годеч Час на тръгване от село Равна
08:00 само в сряда 08:20 само в сряда
13:15 само в сряда 13:35 само в сряда
15:30 само в неделя 15:50 само в неделя
19:00 само в петък 19:20 само в петък

 

Маршрутно разписание по автобусна линия Годеч – Губеш

Час на тръгване от АГ Годеч Час на тръгване от село Губеш
07:20 само в сряда   и петък 07:40 само в сряда   и петък
13:30 само в сряда 13:50 само в сряда
16:00 само в неделя 16:20 само в неделя
18:00 само в петък 18:20 само в петък

 

Маршрутно разписание по автобусна линия Годеч – Станинци

Час на тръгване от АГ Годеч Час на тръгване от село Станинци
07:00 само делнични   дни 07:30 само делнични   дни
08:30 само в събота 09:10 само в събота
14:00 само в сряда 14:30 само в сряда
16:50 само в неделя 17:30 само в неделя
18:10 само делнични   дни 18:40 само делнични   дни

 

Маршрутно разписание по автобусна линия Годеч – Туден

Час на тръгване от АГ Годеч Час на тръгване от село Туден
06:50 само делнични   дни 07:20 само делнични   дни
13:15   понеделник-събота 13:45   понеделник-събота
16:00 само в неделя 16:30 само в неделя