Публичен регистър на декларациите по чл.49 от ЗПК

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.49 от от Закона за противодействие на корупцията
в Община Годеч

 
 №
по
ред
 Входящ №  и дата  Вид на декларацията             Име, презиме фамилия                             Длъжност                          Декларация
     /файл/
 1  01 - 05.02.2024  Декларация за имущество и интереси
– част II - ИНТЕРЕСИ
 Аделина Ивова Георгиева  Специалист ЧР   Виж ТУК:
 2 02 - 06.02.2024  Декларация за имущество и интереси
– част II - ИНТЕРЕСИ
 Стефко Грозев Шишков  Финансов контрольор   Виж ТУК: