За общината

Община Годеч е разположена в северозападната част на Софийското поле и е част от района на Софийска област. На север се издига Берковският дял на Стара планина с връх Ком (2016 м), на юг е разположена Чепън планина с най-висок връх Петров кръст (1206 м), а на изток са крайните издънки на Мала планина. Западната граница е със Сърбия и Черна гора.

В административно отношение Годеч граничи със следните общини: на юг - с Драгоман, на север - с Берковица и Вършец, и на изток - със Своге и Костинброд.

Общата територия на община Годеч е 374000 дка, разпределени по следния начин:

  • 51.8% - земеделски земи
  • 42.3% - горска територия
  • 2.6% - населени места
  • 0.3% - водни площи
  • 2.6% - територии за добив на полезни изкопаеми
  • 0.5% - транспортни пътища

Административен център на общината е град Годеч, чиято централна част е разположена на двата бряга на река Нишава. Средната му надморска височина е 700 м.