Периодични отчети за дейността на Общински съвет – Годеч и неговите комисии

Отчет за периода 11.11.2015-30.06.2016 г.  - Вижте ТУК:

Отчет за периода 01.07.2016-31.12.2016 г.  - Вижте ТУК:

Отчет за периода 01.01.2017-30.06.2017 г.  - Вижте ТУК:

Отчет за периода 01.07.2017-31.12.2017 г.   - Вижте ТУК:

Отчет за периода 01.01.2018-30.06.2018 г.  - Вижте ТУК:

Отчет за периода 01.07.2018-31.12.2018 г.  - Вижте ТУК:

Отчет за периода 01.01.2019-31.08.2019 г.  - Вижте ТУК:

Отчет за периода 01.09.2019-31.06.2020 г.  - Вижте ТУК:

Отчет за периода 01.07.2020 - 30.11.2020 г.  - - Вижте ТУК: 

Отчет за периода 01.12.2020 - 30.06.2021 г.  - - Вижте ТУК:

Отчет за периода 01.07.2021 - 31.12.2021 г.  - - Вижте ТУК:

Отчет за периода 01.01.2022 -- 31.12.2022 г.  - - Вижте ТУК:

=========================================

.