ПОКАНА за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Годеч за 2022 година

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ, 

       На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, чл. 29 и чл. 30 от Наредба от 23.01.2014 г. за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч, Община Годеч Ви кани да вземете участие в Публичното обсъждане на ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ЗА 2022 г.
         Вашите предложения, мнения и препоръки може да представите писмено в деловодството на Община Годеч или на електронната поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. (mailto:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.) до 13.00 часа на 22.03.2022 г.

     Обсъждането ще се проведе на 24.03.2022 г. от 17,30 часа в голямата заседателна зала  в сградата на Община Годеч /стая №217, втори етаж/ гр.Годеч, пл. „Свобода” №1

С УВАЖЕНИЕ, /П/
РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Доклад за приемане на бюджета на Община Годеч за 2022 г.
Приложение №1 –Приходи по бюджета на Община Годеч за 2022 г.
Приложение №2 – Разходи по бюджета на Община Годеч за 2022 г.
Приложение №3 – Поименен списък на капиталовите разходи за 2022 г.
Приложение №4 – Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2022 г.
Приложение №5.1 – Бюджетна прогноза за местни дейности 2022-2024 – ПРИХОДИ
Приложение №5.2 – Бюджетна прогноза за местни дейности 2022-2024 – РАЗХОДИ

Дата на публикуване: 16.03.2022 г.
===============================================