ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Проект и главна цел:
Ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин“, находящо се в УПИ II - за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч

Вижте ТУК: