Бюджет на Община Годеч за 2022 година

Общинският Съвет приема бюджета на Община Годеч за 2022 година, с решение №22 от 29.03.2022г., както следва:

Приложение № 1 -- приходна част
Приложение № 2 -- разходна част
Приложение № 3 -- поименен списък за капиталови разходи
Приложение № 5.1 -- прогноза приходи
Приложение №5.2 --  прогноза разходи
Приложение №6 --  разпределение на средствата от преходния остатък от 2021г.
Приложение №7 --  справка кметства 2022

=============================================================