Заповед № РД-107 -- организация и забрани в деня на изборите – 02 април 2023 г.

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240 гр. Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-107
гр. Годеч, 21.03.2023 г.

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с цел осигуряване на спокойна обстановка и недопускане извършването на закононарушения и престъпления по време на провеждането на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.
Н А Р Е Ж Д А М:
     1. ЗАБРАНЯВАМ продажбата и консумацията на спиртни напитки в заведенията за обществено хранене, питейните заведения и други обществени места на територията на община Годеч от 00.00 часа до 20.00 часа на 02 април 2023 година.
     2. В деня на изборите  – 02 април 2023 г. да не се провеждат масови прояви, при които могат да се осъществят предпоставки за нарушаване на обществения ред.
     3. Забраната не се прилага при радостни тържества и тъжни събития, за които има предварително уведомление до общината.
 Настоящата заповед да се сведе до знанието на гражданите и управителите на търговските обекти.
 Заповедта да се оповести чрез сайта на Община Годеч - www.godech.bg и да се постави на информационното таблото пред общината.
 Копие от настоящата заповед да се връчи на: Георги Стефанов – старши експерт „Системен администратор“, кметските наместници, Милена Димитрова – специалист „Търговия и Туризъм” и на Началника на Районно управление на МВР - Костинброд – гл. инспектор Георги Калайджиев за сведение и изпълнение.
 Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Крум Крумов – заместник-кмет на Община Годеч.


  РАДОСЛАВ АСЕНОВ         /п/ 
  КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
------------------------------------------------------------------

Вижте заповед № РД-107 -- ТУК:

===========================================================