Протокол на комисия по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади - 2018г.

ПРОТОКОЛ

по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ за окончателно разпределение на пасища, мери и ливади

Днес, 26.04.2018 година в заседателната зала в сградата на общинска администрация гр. Годеч, се подписа настоящият протокол от комисия, назначена със заповед №127/28.02.2018 г. на зам.- кмета на община Годеч. Комисията в състав:

Вижте пълния текст ТУК:

==================================================================