ЗАПОВЕДИ за сключване на договори за наем на земеделска земя с ползватели на масиви -- 01022021