З А П О В Е Д И №498 и №499 -- прекратяване на договори за отдаване под наем на земеделска земя

Заповед №498/18.11.2021 -- прекратяване на Договори №5222/14.08.2020, №5161/15.08.2019  и №5050/27.08.2018 -- наемател В.А.Иванов
Заповед №499/18.11.2021 -- прекратяване на Договор №5075/17.09.2018  -- наемател К.Ц.Георгиева

========================================================