Заповед №529 - сключване на договор за наем на земеделски имоти - частна общинска собственост