З А П О В Е Д за предсрочно прекратяване действието на договор за отдаване под наем на земеделска земя - 25012022

Заповед - Мирела Георгиева

============================================