Заповед за предсрочно прекратяване на договори за наем на земеделска земя -- 02023023

Заповед РД-39 -- Таня Младенова

=========================================