Заповеди за прекратяване на договори за наем на земеделска земя - 26.02.2024