Младши експерт „Строителен контрол“ в дирекция „Териториално устройство и европейски проекти“ -- 16042021

Община Годеч търси да назначи
 Младши експерт „Строителен контрол“ в дирекция „Териториално устройство и европейски проекти“

I. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
1. Образование – висше или професионален бакалавър – в областта на строителството; 
2. Компютърна грамотност;
3. Уменея за работа в екип.
II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Заявление до Кмета на община Годеч - свободен текст;
2. СV;
3. Копие от диплома за завършено образование;
4. Други копия от документи, удостоверяващи допълнителни квалификационни умения.
III. МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
Документите се приемат в деловодството на Община Годеч, всеки работен ден от 08:30 часа до 12:30 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа.
IV. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ:
Камелия Русимова – старши специалист „Човешки ресурси“, тел. за контакт: 0729 22300.
V. КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:
до 17:00 часа на 14 май 2021 година.