Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 18.11.2019 година от 10,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

Вижте ТУК...