Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 27.11.2019 година от 13,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

Вижте ТУК...