Мотиви за приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища на територията на община Годеч
Предложение до ОбС за Приемане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища на територията на община Годеч
Проект на НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища на територията на община Годеч

Справка по чл. 26, ал.5 от ЗНА   --  ВИЖТЕ ТУК:

===================================================================