Обществена поръчка 020-15 от 13.10.2015

публична покана с ID 9046706                                                                            публикувано на: 13.10.2015

Статус  -  Изпълнена                                                                   последна редакция на: 19 Май 2016

ПРЕДМЕТ: "Доставка на твърди горива за отопление / дърва и пелети / за нуждите на Общинска администрация-Годеч и ОДЗ” Юрий Гагарин” гр.Годеч  за отоплителен сезон  2015г./2016г. "

Краен срок за подаване на оферта:  16.00 часа на 23.10.2015 г.

1. Покана в АОП                          -   публикувано на: 13.10.2015

2. Документация за участие      -  публикувано на: 13.10.2015  

3. Образци на документи           -    публикувано на: 13.10.2015

4. Протокол от дейността на комисията    -  публикувано на: 03.11.2015

5. Декларация за конфиденциалност          -  публикувано на: 03.11.2015

8. Договор за об.п.№ 1 от 10.11.2015            публикувано на: 17.11.2015

9. Договор за об.п.№ 2 от 10.11.2015            публикувано на: 17.11.2015

10. Договор за об.п.№ 3 от 10.11.2015          публикувано на: 17.11.2015

11. Плащане 12.2015        -  публикувано на: 07 Януари 2016 09:09

12. Плащане 01.2016      -       04 Февруару 2016 10:33

13. Плащане 03.2016       -     06 Април 2016 11:14

14. Плащане 04.2016        -    16 Май 2016 10:47

15. Освободена гаранция       -   19 Май 2016 15:39

16. Приключване договор      -   19 Май 2016 15:39

.