Обществена поръчка НЧ-001 от 01.04.2016

Възложител на обществената поръчка e Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1899” – гр. Годеч

публична покана с ID 9051977                                                       публикувано на: 01 Април 2016

Статус  -  Прекратена                                                     последна редакция на:   04 Април 2016 17:01

ПРЕДМЕТ: “Извършване на доставка и монтаж на театрални столове и сценична декорация на обект: театрална зала на Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1899” – гр. Годеч

Краен срок за подаване на оферта:  16:00 часа на 12.04.2016 г.

Възложител на обществената поръчка e Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1899” – гр. Годеч

 

1. Покана в АОП - 9051977                  -    01 Април 2016 16:17

2. Документация за участие             -    01 Април 2016 16:17

3. Образци на документи               -   01 Април 2016 16:17

4. Договор - проект                            -   01 Април 2016 16:17

5. Публична покана с ID 9051977 е изтеглена от АОП       - 04 Април 2016 16:21

 

Обществената поръчка НЧ-001 от 01.04.2016  е прекратена